Ďakovný list BBSK


Dakovný list BBSK-Obec Cakov

Fotky Deň Obce Cakov 2018 - BBSK

Foto deň Obce Cakov 2018 -BBSK

Foto 3 Deň Obce Cakov 2018 - BBSK

Foto 4 Deň Obce Cakov 2018 - BBSK

Zmluva BBSK 2022 (1).pdf

Ďakovný list BBSK 2022

Informácia verejnosti BBSK 2022.pdf

Fotky k projektu BBSK.pdf

Zmluva_1039_2023 Obec Cakov.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-06-22 09:42:17

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 10:25:34

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár