SODB 2021 Sčítanie obyvateľov,domov bytov


Tlačová správa - Informácia pre občanov

Sčítanie obyvateľov domov a bytov - Banskobystrický kraj

Tlačová správa 19.10.2020

Zmluva o výpožičke - Śtatistický úrad SR - Obec Cakov

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke

Tlačová správa 1.3.2021

Tlačová správa 8.3.2021

Tlačová správa 9.3.2021

Tlačová správa 15.3.2021

Tlačová správa 22.3.2021

Tlačová správa 29.3.2021

Tlačová správa 01.04.2021

Tlačová správa 10.02.2021Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-16 10:42:49

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 10:42:02

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár