Zmluvy


Zmluva o úvere č. 68 006 23.pdf 

Dodatok č.1 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 068 034 19.pdf

Dodatok č.3 k zmluve o dielo

Zmluva o dielo

Kúpna zmluva - zverejnené dňa 24.08.2020

Zmluva Prima Banka - zverejnené dňa 30.9.2020

Záložná zmluva - zverejnené dňa 01.10.2020

Návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti-zverejnené dňa 1.10.2020

Zmluva o spolupráci - Národný projekt TSP a TP

Dodatok č.1 k zmluve dofinancovanie výstavby MŚ

Dodatok č.1 k zmluve PRB2018 MDV SR

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.08.2020

Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.1 - zverejnené dňa 10.11.2020

Zmluva o poskytnutí NFP - Rozvod vody Cakov - zverejnené dňa 12.11.2020

Zmluva - Realizácia VO Rozvod Vody Cakov - zverejnené dňa 12.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb - Rozvod vody pre MRK zverejnené 13.11.2020

Dodatok č.1 k zmluve na poskytnutie služieb zvrejnené 12.11.2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb - Rozvod vody pre MRK

zverejnené 18.12.2020

Zmluva o zriadení vecného  bremena

Dodatok č.2 k zmluve o dielo Materská škola Cakov

Názov zmluvy
Zverejňené dňa
Zmluva Topset č.1 
 Zmluva Topset 
 Zmluva ministerstvo dopravy a výstavby SR 
 Zmluva ministerstvo dopravy a výstavby-TV SR 
Zmluva ŠFRB čas? 1 pokračovanie čas? 2 Cakov
Zmluva ŠFRB čas? 2
Zmluva BBSK 2018
1.Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy pokr.č.
2. Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve
Dodatok č.2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve
Dodatok č.3 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve
Nájomná zmluva WF Slovakia s.r.o.
Uznesenie OZ 1 2018 soc. byty 12b.j.
Zmluva o dielo WF Slovakia s.r.o.
Zmluva Prima Banka
Zmluva o bežnom účte Prima Banka
Prima Banka Zmluva o úvere
Zmluva Prima Banka Municipálneho úveru
Zmluva o nájme nebytových priestorov ?Ś Cakov s VJM
Dohoda o vydanie nehnuteľnosti Rim.kat.farnost´-Obec Cakov
Zmluva o dielo-Vybudovanie kamerováho systému
Zmluva o dielo-Verejné osvetlenie
Dodatok č.4 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve
Nájomná zmluva ZŚ
Nájomná zmluva
Zmluva o NFP PPA-Cakov
Príloha č.1 k zmluve VZP od 26.11.2019
Dodatok č.1 k zmluve
Dodatok č.2 k zmluve
Zmluva o prenájme staveniska
Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy
Dodatok k zmluve č.1 o NFP PPA
Zmluva o OZV
Zmluva o dielo 1/2019

Dodatok k zmluve č.1 - 1/2019
Zmluva - MV SR  USVRK

Zmluva o výpožičke - Obec Cakov

Zmluva o dielo Cakov - rozvod vody

Prima Banka - Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky

Prima Banka - Obec Cakov UU dodatok č.1

Prima Banka -Obec Cakov MUE dodatok č.2
Prima Banka Zmluva.pdf

Prima Banka - Zmluva o termínovanon úvere.pdf

Nájomná zmluva - Obec Cakov - Agrodružstvo (1).pdf

Nájomná zmluva - Obec Cakov - Agrofarma (1).pdf

Zmluva o bežnom účte - Prima Banka.pdf

Darovacia zmluva Tauris - Obec Cakov.pdf

Dátum poslednej aktualizácie: 2023-12-20 15:22:50

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 10:20:57

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár