ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku


Zmluva o RP 3657_2022 - obec Cakov.pdf

Kúpna zmluva A-Z Gastro - Obec Cakov.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-02-22 16:35:06

Dátum vytvorenia: 2023-02-13 07:28:53

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár