Dohody UPSVaR-Obec Cakov


Dohoda č. 20/31/012/148

Dohoda č. 20/31/010/10

Dohoda č.22 31 010 49.pdf

UPSVaR - Obec Cakov Dohoda 22 31 012 98.pdf
Dátum poslednej aktualizácie: 2022-12-29 10:31:15

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 10:46:57

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár