Inštitúcie/Organizácie


  • Dobrovoľne hasičský zbor

Cakov 20 , 980 42

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • Cakov 21 , 980 42

      Občianske združenie za Rozvoj Obce Cakov

   Cakov 26 , 980 42


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-16 11:30:16

Dátum vytvorenia: 2019-09-18 14:20:56

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár